Idantifikasyon


Idantifikasyon
Yon mwayen pou rekonèt yon bagay, yon moun. Yon ti kat ki gen non yon moun avèk foto moun nan sou li pou lye non an avèk foto a.

Definisyon 2500 mo Kreyòl. 2010.